Câu Phức - Kỹ Năng Quan Trọng Trong Bài Thi Viết IELTS Task 2

9/28/2015 6:04:09 PM
1823 lượt xem


Khi xem tiêu chí chấm điểm dành cho phần ngữ pháp, chúng ta thấy giám khảo chỉ kiểm tra hai điều: Grammatical Accuracy (tính chính xác) và Grammatical Range (phạm vi).
Range ở đây chỉ phạm vi cấu trúc ngừ pháp mà thí sinh sử dụng rộng hay hẹp và câu phức có đa dạng hay không. Nếu bài luận của bạn không có lỗi ngữ pháp nghiêm trọng thì căn cứ duy nhất để giám khảo cho điểm ở phần ngữ pháp chính là việc sử dụng cấu trúc câu.
 

1. Thế nào là câu phức?
Về mặt cấu trúc, câu được chia thành ba loại:

❖ Câu đơn (simple sentences): các thành phần trong câu đều do từ hoặc cụm từ đảm nhiệm, câu chỉ có một kết cấu chủ vị.
Ví dụ: I love you.

❖ Câu ghép (compound sentences): các thành phần trong câu đều do từ hoặc cụm từ đảm nhiệm, câu có hai kết cấu chủ vị (mệnh đề) trở lên, các mệnh đề không phụ thuộc nhau.
Ví dụ: I love you, and you love me.

❖ Câu phức (complex sentences): câu có mệnh đề phụ như mệnh đề danh ngữ, mệnh đề tính ngữ và mệnh đề trạng ngữ. Mệnh đề phụ là mệnh đề phụ thuộc, không thể đứng độc lập.
Ví dụ: I believe that you love me. (Mệnh đề bắt đầu bằng that là mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ cho động từ believe trong câu.)
 

2. Thí sinh phải viết bao nhiêu câu phức?
Trung bình mồi bài luận mẫu trong IELTS được điểm 9 có 12 câu, trong đó có hai câu đơn, hai câu ghép, tám câu còn lại là câu phức chứa các mệnh đề phụ.
Vì đa số thí sinh khó có thể viết được bài luận 9 điểm (12 câu, 270 từ; trung bình mỗi câu có 24 từ, đa số câu là câu phức) và mục tiêu mà chúng ta đặt ra là đạt 7 điểm nên bài luận cần được thiêt kế gồm có 15 câu, khoảng 270 từ; trong đó có khoảng tám câu phức.
 

3. Thí sinh cần sử dụng bao nhiêu loại mệnh đề phụ khi viết câu phức?
Cần nhắc lại một lần nữa là bạn phải viết được ba loại mệnh đề phụ khác nhau.
Đa số thí sinh quen dùng mệnh đề danh ngữ đóng vai trò tân ngữ (I think that ...); mệnh đề trạng ngữ (if ...) và mệnh đề tính ngừ (people who ...) nhưng không quen dùng mệnh đề danh ngừ đóng vai trò chủ ngữ, đồng vị ngừ và bổ ngữ.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111    

bài liên quan

bình luận