Du học Canada: Bạn chọn ngành nào?

6/1/2016 4:57:35 PM
1327 lượt xem
Không chỉ là một quốc gia phát triển, Canada còn có sự đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục. Với danh hiệu quốc gia đáng sống nhất trên thế giới nhiều năm liền, chính sách thu hút nhân tài thì Canada đang trở thành một đất nước tiềm năng đối với những bạn trẻ có nhu cầu du học.

Được thế giới công nhận sỡ hữu một nền giáo dục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng,Canada hiện vẫn không ngừng đầu tư và phát triển thế mạnh của mình. Mỗi trường Đại học ở đây đều có thế mạnh riêng biệt, vì vậy trước khi quyết định ghi danh trường nào đó thì bạn nên xem xét kỹ.
 
 

1. Kiến trúc xây dựng
Các trường Đai học tốt nhất về ngành này là Đại học British Columbia, Đại học Toronto, Đại học Waterloo, Đại học McGil.

2. Khoa học máy tính và hệ thống thông tin
Các ngành đào tạo tốt nhất trường này là Đại học Toronto, Đại học British Columbia, Đại học McGil, Đại học Montreal, Đại học Albetar, Đại học Calgary.

3. Toán học
Các trường đào tạo tốt nhất trong ngành này là Đại học Waterloo, Đại học British Columbia, Đại học McGil, Đại học McMaster, Đại học  Simon Fraser.

4. Nông lâm nghiệp
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là Đại học British Columbia, Đại học Guelph, Đại học McGil, Đại học  Alerta, ĐH Saskarchewan, ĐH Quebec, ĐH Manitoba.

5. Y
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH McMaster, ĐH Montreal, ĐH Alberta, ĐH Calgary, ĐH Ottawa.

6. Anh ngữ và văn chương Anh
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là Đại học Toronto, ĐH McGill, ĐH Alberta, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH Victoria, ĐH York, ĐH Manito.

7. Sinh học
Các trường Đại học tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH British Columbia, ĐH Montreal, ĐH Alberta, ĐH McMaster,ĐH Calgary.

8. Lịch sử
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH British Columbia, ĐH Dalhousie, ĐH Laval, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Alberta.

9. Tâm lý
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH York, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Waterloo, ĐH McMaster, ĐH Alberta, ĐH Calgary,ĐH Simon Fraser.

10. Nghiên cứu phát triển
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH Calgary, ĐH Guelph, ĐH Carleton, ĐH Queen, ĐH Ottawa, ĐH Alberta.

11. Vật lý
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH British Columbia, ĐH Western, ĐH Alberta, ĐH McMaster, ĐH Dalhousie, ĐH Queen, ĐH Quebec, ĐH York.

12. Khoa học thú y
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Guelph, ĐH Montreal, ĐH Saskatchewan.

13. Giáo dục
Các ngành đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH British Columbia,ĐH McGill, ĐH Alberta, ĐH Queen, ĐH Simon Fraser, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH Ottawa.

14. Khoa học môi trường
Các trường đào tạo tốt nhất là ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH Alberta, ĐH Waterloo, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH Guelph, ĐH Simon Fraser.

15. Địa lý
Các trường đào tạo tốt nhất là ĐH McGill, ĐH Waterloo, ĐH McMaster, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH York, ĐH Western, ĐH Alberta, ĐH Guelph, ĐH Ottawa, ĐH Siomon Fraser.

16. Xã hội học
Các trường đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH Waterloo, ĐH Queen, ĐH Western, ĐH Quebec, ĐH Alberta, ĐH York.

17. Thống kê
Các ngành đào tạo tốt nhất ngành này là ĐH Toronto, ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH Waterloo, ĐH Queen, ĐH Western, ĐH Quebec, ĐH Alberta, ĐH York

DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111
Email: info@hopeco.edu.vn
Website: www.hopeco.edu.vn    


bài liên quan

bình luận