Grammar for IELTS 7: Direct and Reported Statements

10/7/2015 11:13:20 AM
1821 lượt xem
Unit7-Direct-and-reported-statements1
Unit7-Direct-and-reported-statements2


Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111       

bài liên quan

bình luận