Học kinh doanh tại trường Đại học công nghệ Sydney

8/25/2015 11:35:34 AM
2137 lượt xem
Ngành kinh doanh của UTS định hướng  cho sinh viên thực hành trong 1 môi trường công nghệ hàng đầu. Trường cũng tiến hành nghiên cứu sang tạo và được quốc tế công nhận, tham gia tích cực với các doanh nghiệp và cộng đồng, chuẩn bị kiến thức cho sinh viên, giảng viên, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để đáp ứng những yêu cầu của thị trường toàn cầu trong tương lai.
 

 
I. THẠC SĨ KẾ TOÁN CHUYÊN  NGHIỆP:
Dành cho những người đã tốt nghiệp có ít hoặc không có kinh nghiệm kế toán với những kĩ năng và kiến thức cần thiết được yêu cầu trong lĩnh vực Kế toán chuyên nghiệp. Khóa học này là nền tảng lý tưởng để có công việc kế toán, với những môn học cung cấp kiến thức, hiểu biết và sự thành thạo cần thiết cho nhân viên trong nghề Kế toán.
 
  THẠC SĨ MỞ RỘNG THẠC SĨ CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
Thời lượng 2 năm 1.5 năm 0.5 năm
Số tín chỉ 96 72 24
Nhập học Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7
Học phí $13,960 $13,960 $13,960
 
II. THẠC SĨ TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG:
Cung cấp toàn bộ các kĩ năng chuyên về Tài chính định lượng và sự phát triển năng lực để trở thành chuyên viên Tài chính định lượng. Học viên có cơ hội ứng dụng Tài chính định lượng để nâng cao thiết bị tài chính, sự phối hợp khác nhau dẫn tới rủi ro quản lý và làm thế nào để thực hiện chiến lược tài chính định lượng.
Thời lượng: 2 năm
Số tín chỉ: 72
Nhập học: tháng 2, tháng 7
Học phí: $16,900
 
III. THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH:
Với tính thực tế, và định hướng chuyên nghiệp khóa học sẽ cung cấp nhưng kiến thức và kĩ năng cần thiết để hiệu quả quản lý tốt hơn. Đội ngũ giáo viên được chọn lọc trên toàn thế giới sẽ giúp sinh viên theo kịp xu hướng kinh doanh toàn cầu.
  THẠC SĨ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
Thời lượng 2 năm 1 năm 0.5 năm
Nhập học Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7
Học phí $13,960 $13,960 $13,960
Số tín chỉ 96 48 24
 
IV. THẠC SĨ KINH DOANH MARKETING:
Chương trình học cung cấp cho sinh viên những lý thuyết về marketing và các kĩ năng thực tế tạo cơ hội để mở rộng kiến thức về các lĩnh vực giao tiếp, quản lý doanh số bán hàng, phát triển và giới thiệu sản phẩm thỏa mãn yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.
  THẠC SĨ(MỞ RỘNG) THẠC SĨ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
Thời lượng 2 năm 1.5 năm 1 năm 0.5 năm
Nhập học Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7
Học phí $13,960 $13,960 $13,960 $13,960
Số tín chỉ 96 72 48 24
 
V. THẠC SĨ TÀI CHÍNH KINH DOANH:
Trang bị các kĩ năng chuyên môn, và nâng cao năng lực, kiến thức chuyên biệt cho sinh viên trong các lĩnh vực Tài chính và ngân hàng.
  THẠC SĨ
(MỞ RỘNG)
THẠC SĨ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
Thời lượng 2 năm 1.5 năm 1 năm 0.5 năm
Nhập học Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7
Học phí $13,960 $13,960 $13,960 $13,960
Số tín chỉ 96 72 48 24
 
VI. THẠC SĨ KINH DOANH QUẢN LÝ NHÂN SỰ:
Trang bị những kiến thức và kĩ năng sâu rộng để xây dựng nền tảng cho quản lý nguồn nhân sự và tìm kiếm nhân viên tiềm năng, chính sách trong các ngành quản lý nhân sự, công nghiệp, sức khỏe nghề nghiệp.
  THẠC SĨ
(MỞ RỘNG)
THẠC SĨ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
Thời lượng 2 năm 1.5 năm 1 năm 0.5 năm
Số tín chỉ 96 72 48 24
Học phí $13,960 $13,960 $13,960 $13,960
Nhập học Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7

VII. THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH DOANH
Trang bị kiến thức để sinh viên nhận biết và giải quyết các vấn đề phức tạp trong tương lai và quản lý hiệu quả bao gồm kinh doanh, các lĩnh vực cộng đồng và phi lợi nhuận.
  THẠC SĨ
(MỞ RỘNG)
THẠC SĨ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
Thời lượng 2 năm 1.5 năm 1 năm 0.5 năm
Nhập học Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7 Tháng 2,tháng 7
Số tín chỉ 96 72 48 24
Học phí $13,960 $13,960 $13,960 $13,960
 
Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111 

bài liên quan

bình luận