How air transportation connects the world

9/23/2015 11:55:29 AM
1315 lượt xem


Every time you’ve seen a plane take off or land at a hub airport, you’ve seen the world growing more connected.


DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111  

bài liên quan

bình luận