Kỹ Năng Viết Theo Mức Điểm 7 Trong Bài Thi Viết IELTS Task 2

9/28/2015 4:42:13 PM
1484 lượt xem


Đa số thí sinh dự thi IELTS đặt mục tiêu là bài thi Viết phải đạt không dưổi 6 điểm. Muốn đạt kết quả này, bạn phải luyện tập theo yêu cầu của bài viết 7 điểm. Thực tế cho thấy không phải thí sinh nào cũng dễ dàng đạt được mức điểm như mục tiêu đã đặt ra cho bản thân trước khi thi.
Nếu mục tiêu của bạn là bài viết phải được 9 điểm thì hãy đọc kỹ Chương 5 của phần này.

1. Task Response 7 điểm

Nếu đọc tiêu chí Task Response 7 điểm bằng tiếng Anh thì bạn sẽ thấy rất trừu tượng. Tuy nhiên, nếu so sánh với yêu cầu mức điểm 5 và 6 thì bạn sẽ hiểu rõ hơn yêu cầu cần có cho điểm 7.
Hãy xem xét hai nhược điểm của bài viết được nêu trong thang điểm 6:
  • Some parts may be more fully covered than others. Điều này có nghĩa là bố cục bài viết không cân đối. Có thể bạn tập trung quá mức vào luận cứ thứ nhất nhưng lại viết rất ít ở luận cứ thứ hai. Cũng có thể bạn phản bác quan điểm đối lập rất mạnh mẽ nhưng lại trình bày quan điểm của mình không đủ sức thuyết phục.
  • The conclusions may become unclear or repetitive (kết luận có thể không rõ ràng hoặc trùng lặp).
Trong khi đó, thang điểm 5 chỉ ra lỗi ở bài viết là: addresses the task only partially, there may be no conclusions drawn, there may be irrelevant detail.
Vì vậy, muốn đạt 7 điểm, bài viết của bạn phải có bố cục cân đối (tránh tình trạng có đoạn gồm bảy câu, có đoạn chỉ có hai câu); đoạn kết luận phải hoàn chỉnh - trong đó bạn nhấn mạnh quan điểm đã trình bày hoặc gợi mở những vấn đề liên quan (nhưng tránh lặp lại một cách đơn giản những câu đả viết trước đó). Mặt khác, bạn phải phân tích quan điểm đối lập củng như trình bày mọi khía cạnh được nêu trong đề thi.
 

2. Coherence and Cohesion 7 điểm

Hãy chú ý mục thứ ba trong tiêu chí Coherence and Cohesion 7 điểm: presents a clear central topic within each paragraph. Điều đó có nghĩa là mỗi đoạn trong bài viết của bạn phải có câu trọng tâm. Câu trọng tâm có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối mỗi đoạn. Yêu cầu này không hề được đề cập trong thang điểm 5 và điểm 6.
Mức điểm 7 cũng yêu cầu: clear progression throughout, trong khi mức điểm 6 chỉ yêu cầu: clear overall progression.
Ngoài ra, mức điểm 7 còn yêu cầu: uses a range of cohesive devices appropriately. Chúng ta thử so sánh yêu cầu này với yêu cầu của điểm 9: uses cohesion in such a way that it attracts no attention. Như vậy, để đạt 9 điểm, thí sinh phải sử dụng rất ít các từ nối như firstly, secondly, moreover, therefore, however, in conclusion. Nghĩa là nội dung bài viết được triển khai theo cách các câu, các đoạn được liên kết hoàn toàn tự nhiên. Đa số thí sinh không phải là người Anh bản ngữ viết rất khó đạt đến trình độ này.
Do đó; bạn nên luyện viết theo yêu cầu của mức điểm 7 - sử dụng chính xác các từ nối để liên kết các câu, các đoạn trong bài viết.
 

3. Lexical Resource 7 điểm

So với tiêu chí Lexical Resource 6 điểm, tiêu chí 7 điểm có thêm hai yêu cầu: flexibility, precision. Tính linh hoạt nghĩa là thí sinh biết sử dụng từ đồng nghĩa để thay thế các từ đã dùng trước đó trong bài viết. Chẳng hạn, ở đoạn thư nhất, bạn dùng cụm từ developing countries thì ở đoạn thứ hai; bạn phải thay bằng cụm từ these nations và đến đoạn thứ ba, bạn dùng một cụm từ đồng nghĩa khác là poor regions.
Tính chính xác chỉ đơn giản là sử dụng từ/ngữ xác đáng để diễn đạt phù hợp với nội dung cụ thể được đề cập trong đề thi. Chẳng hạn, với chủ đề liên quan đến chính phủ, bạn viết từ welfare; với chủ đề bảo vệ môi trường; bạn viết từ environment-friendly.
Lưu ý là mức 6 điểm và mức 7 điểm có chung yêu cầu: less common lexical items/vocabulary. Chẳng hạn; bạn dùng từ undermine thay từ damage, dùng từ dilemma thay từ problem. Việc sử dụng từ vựng thành thạo hay không sẽ quyết định kết quả bài thi là 6 hay 7 điểm. Nếu bạn chỉ sử dụng những từ/ngữ đơn giản trong toàn bộ bài viết (do vốn từ nghèo nàn) thì bài luận của bạn chỉ được 5 điểm.
Về việc viết sai từ, bạn có thể đọc bảng tiêu chí chấm điểm để thấy sự khác biệt cụ thể giữa các thang điểm. Tất nhiên bạn phải cố gắng viết từ chính xác.
 

4. Grammatical Range and Accuracy 7 điểm

Tiêu chí này chỉ ra rằng ngoài tính chính xác về ngữ pháp, bài viết phải sử dụng nhiều câu phức.
Chúng ta hãy so sánh các chi tiết của tiêu chí này ở ba thang điểm 5, 6, 7:
  • 5 điểm: cố gáng dùng câu phức nhưng sai nhiều.
  • 6 điểm: sử dụng phối hợp câu đơn và câu phức (a mix).
  • 7 điểm: sử dụng đa dạng các câu phức (uses a variety of complex structures).
Vì vậy, trong bài viết, bạn phải sử dụng đa dạng ba loại mệnh đề phụ, ví dụ: mệnh đề danh ngữ, mệnh đề tính ngữ và mệnh đề trạng ngừ.
Nếu có thời gian, bạn có thể tìm các bài luận mẫu đạt 9 điểm. Không cần đọc kỹ, bạn chỉ cần đếm số lượng các loại câu trong các bài viết đó. Bạn sẽ phát hiện ra rằng trung bình mồi bài luận mẫu có 12 câu, trong đó có hai câu đơn, hai câu ghép đẳng lập, tám câu còn lại là các câu phức chứa các loại mệnh đề phụ khác nhau.
Hiện nay, ban tổ chức kỳ thi IELTS chưa công bố các thang điểm 6.5, 7.5, 8.5, v.v.
Bạn hãy đọc kỹ các tiêu chí và các yêu cầu cụ thể vừa nêu trên nhiều lần để nhớ giám khảo IELTS cần bài viết như thế nào, họ chấm điểm và trừ điểm ra sao.
Trong thời gian tập viết luận, hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng: Mình phải viết câu trọng tâm cho đoạn này... Mình phải dùng từ đồng nghĩa để thay thế từ vừa mới dùng ở trên... Hiện giờ mình đã viết được hai loại mệnh đề phụ, còn thiếu một loại... Làm như vậy thì việc luyện tập hàng ngày của bạn mổi đạt hiệu quả tốt nhất.
Cuối cùng, khi đã hiểu rỏ chương này, bạn hoàn toàn có thể tự chấm điểm cho bài luận của mình.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111 

bài liên quan

bình luận