Lessons for IELTS Speaking: FOOD

3/29/2016 3:58:20 PM
1623 lượt xem

Exercise 2

Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD
Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD

​Exercise 3
​Exercise 4
​Exercise 6
Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD


Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD
Exercise 13

Exercise 16

Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD
Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD
Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD
Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD

Exercise 28
Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD
Lessons-for-IELTS-Speaking-FOOD


Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111   

bài liên quan

bình luận