Lessons for IELTS Speaking: MEDIA

4/18/2016 2:18:13 PM
1883 lượt xem
Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA

Exercise 4


Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA
Exercise 6

Exercise 7
Exercise 8

Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA
Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA
Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA
Exercise 13
Exercise 16

Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA
Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA
Lessons-for-IELTS-Speaking-MEDIA


Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111     

bài liên quan

bình luận