Lessons for IELTS Speaking: Sport and Exercise

4/5/2016 9:43:12 AM
1270 lượt xem
Exercise 1

Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise
Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise
Exercise 8

Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise
Exercise 13

Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise
Exercise 17

Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise
Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise
Exercise 21 - Speaker 1

Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise

Exercise 21 - Speaker 1

Lessons-for-IELTS-Speaking-Sport-and-Exercise
Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111    

bài liên quan

bình luận