Những Cụm Từ Dành Cho Thí Sinh Muốn Đạt 7 Điểm Phần Viết IELTS Task 2

9/28/2015 5:51:20 PM
5671 lượt xem


Nhiều thí sinh cho rằng chỉ cần thuộc nhiều từ đơn và nắm vững ngữ pháp là có thể làm tốt bài thi Viết IELTS mà không thấy được tầm quan trọng của các ngữ trong bài viết. Do đó, có không ít trường hợp dù tìm được ý, nhớ được các từ liên quan nhưng thí sinh vẫn diễn đạt không trôi chảy hoặc không viết được câu suôn sẻ. Từ là yếu tố biểu ý cơ bản, ngữ pháp quy định trật tự các từ trong câu, và bộ khung của câu chính là cụm động từ làm vị ngừ. Nếu xem từ là viên gạch, tấm ngói - vật liệu để xây dựng tòa nhà - thì cụm động từ là bức tường nâng đở tòa nhà.
Nếu mục tiêu của bạn là đạt 7 điểm ở bài thi Viết IELTS, hãy cố gắng sử dụng thành thạo những cụm từ dưới đây.

❖ improve people’s living standard: cải thiện mức sống của người dân
The global trade has improved people’s living standard.

❖ boost economic development: đẩy mạnh phát triển kinh tế 
Modern science and technologies largely boost economic     development worldwide.

❖ keep pace with sth: theo kịp điều gì
Higher education must keep pace with the fast-paced development of modern science.     

❖ adapt to sth: thích nghi với điều gì   
University graduates should learn to adjust and adapt to social environment.

❖ enable sb. to do sth: khiến ai có thế làm việc gì       
Listening to music will enable people to feel relaxed.           

❖ provide sth. for sb: cung cấp cái gì cho ai    
Watching TV and plaving video games provide entertainment and pleasure for kids.

❖ invest in sth: đầu tư vào việc gì
The government should encourage companies to invest in exploiting renewable energy.     

❖ rely on sth: phụ thuộc vào điều gì
Many regions of the world rely overly on the tourist industry to develop local economy.   

❖ make the most of sth: tận dụng điều gì
We should make the most of new technology to improve productivity.

❖ relieve stress/burden: giảm căng thẳng, gánh nặng
Regular exercise can relieve stress and reduce fatigue.

❖ reach the balance between A and B: đạt được sự cân bằng giữa A và B
Nowadays, people must learn to reach a healthy balance between work and family time.

❖ distinguish between A and B: phân biệt A và B
Many youngsters lack the capacity to distinguish between right and wrong.

❖ be involved in sth: tham gia vào việc gì
Every citizen should be involved in environmental protection.

❖ be filled with sth: chứa đầy điều gì
The newspapers and television are filled with the detailed description of crimes.

❖ be addicted to sth: nghiện điều gì
Now many kids are addicted to playing online games.

❖ suffer from st: chiu đựng điều gi
Many employees suffer from mental illnesses due to keen competition in the modern workplace.

❖ stem from sth: bắt nguồn từ điều gì
Generally, most crimes stem from poor education and poverty.

❖ give priority to sth: ưu tiên việc gì
The government should give top priority to meeting people’s basic needs, such as housing and medical care.

❖ raise the public’s awareness of sth: nâng cao nhận thức xã hội về điều gì
The government should raise the public’s awareness of conserving water.

❖ enact laws: ban hành luật
The government should enact laws to protect endangered wild animals.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111      

bài liên quan

bình luận