Những Cụm Từ Dành Cho Thí Sinh Muốn Đạt 7 Điểm Phần Viết IELTS Task 2 (phần 2)

9/28/2015 5:55:41 PM
2125 lượt xem


Nhiều thí sinh cho rằng chỉ cần thuộc nhiều từ đơn và nắm vững ngữ pháp là có thể làm tốt bài thi Viết IELTS mà không thấy được tầm quan trọng của các ngữ trong bài viết. Do đó, có không ít trường hợp dù tìm được ý, nhớ được các từ liên quan nhưng thí sinh vẫn diễn đạt không trôi chảy hoặc không viết được câu suôn sẻ. Từ là yếu tố biểu ý cơ bản, ngữ pháp quy định trật tự các từ trong câu, và bộ khung của câu chính là cụm động từ làm vị ngừ. Nếu xem từ là viên gạch, tấm ngói - vật liệu để xây dựng tòa nhà - thì cụm động từ là bức tường nâng đở tòa nhà.
Nếu muốn bài viết đạt trên 7 điểm, bạn phải hiểu rõ cách sử dụng những cụm từ dưới đây trong các ví dụ đi kèm.

❖ be worth doing: đáng làm
These are some of the solutions worth exploring.

❖ be superior to sth:  tốt hơn điều gì
Graphie reproduction of the magazines is superior to that of newspapers.

❖ be vulnerable to sth: dễ bị tổn thương trước điều gì
Children may be more vulnerable to offensive images on the media than adults.

❖ be obsessed with sth: bị ám ảnh bởi điều gì
Modern people are becoming obsessed with material wealth.

❖ be consistent with st: nhất quán với điều gì
It offers a theory of education consistent with the aims of modern-day nursing practice.

❖ be compatible with sth: thích hợp với điều gì
Economic development can be compatible with environmental protection.

❖ be complementary to sth: bổ sung cho điều gì
Radio and TV, in many circumstances, are not competitive but complementary to each other, and serve different people for various purposes.

❖ be indifferent to sth: thờ ơ với điều gì
Parents cannot be indifferent to children's leisure activities.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111      

bài liên quan

bình luận