Nội Dung 4 Tiêu Chí Chấm Điểm Trong Bài Thi Viết IELTS Task 2

9/28/2015 4:22:28 PM
1931 lượt xem


Bài thi Viết Task 2 được chấm theo bốn tiêu chí: Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy.
Thực tế khi làm bài thi Viết IELTS, thí sinh thường có hai điều khó khăn: không có ý tưởng (vấn đề tư duy) và có ý tưởng nhưng không diễn tả được bằng tiếng Anh (vấn đề ngôn ngữ).
Vấn đề tư duy tương ứng với tiêu chí chấm điểm thứ nhất: Task Response. Khi không tìm được ý để có nội dung đáp ứng yêu cầu của đề thi, thí sinh rất dễ viết lan man và kết quả là bài viết lạc đề hoặc có bố cục không hợp lý.
Vấn đề ngôn ngữ tương ứng với ba tiêu chí chấm điểm còn lại.
 
  • Tiêu chí Coherence and Cohesion: thí sinh phải đưa ra quan điểm rõ ràng, nhất quán trong toàn bộ bài viết; câu trước phải ăn khớp với câu sau; các thông tin phải có mối quan hệ chặt chẽ; bài viết phải đảm bảo tính logic (các đoạn phải được triển khai theo trình tự hợp lý, đoạn sau vừa phải có sự tiếp nối với đoạn trước vừa chuyển sang ý khác).
 
  • Tiêu chí Lexical Resource: thí sinh phải có vốn từ phong phú, từ cấp cao và mang tính học thuật, đồng thời sử dụng chúng chính xác.
 
  • Tiêu chí Grammatical Range and Accuracy: thí sinh phải biết sử dụng đa dạng các loại câu, đặc biệt là câu phức, viết đúng ngữ pháp, dùng dấu câu phù hợp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111

bài liên quan

bình luận