Purple Mooncake Recipe

9/24/2015 2:39:02 PM
1325 lượt xem


Mooncakes are traditional Chinese pastries generally eaten during the Mid-Autumn Festival, the second most important festival in China.


Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 - 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111  

bài liên quan

bình luận