TỪ Trong Bài Viết IELTS Task 2 (Phần 1)

9/28/2015 5:27:02 PM
1379 lượt xem


Để nâng cao khả năng sử dụng từ; bạn hãy chú ý một số điểm được trình bày dưới đây (được sắp xếp từ dễ đến khó). Những thí sinh muốn đạt 6 điểm cần xem kỹ mục 1, 2; những thí sinh muốn đạt 6-7 điểm cần xem kỹ mục 3; 4; những thí sinh muốn đạt 7-8 điểm có thể tham khảo mục 5; những thí sinh muốn đạt 9 điểm có thể tham khảo mục 6. Tất nhiên những kiến thức này chưa đủ để bạn hoàn thành bài viết. Bắt đầu từ Chương 3 trở đi; các từ trọng tâm theo từng chủ đề sẽ được giổi thiệu. Nếu học kết hợp cả hai phần này thì bạn sẽ có vốn từ tương đối đầy đủ để sử dụng lúc làm bài thi.
 
1. Những lỗi chính tả thường gặp

Từ viết sai chính tả                Từ viết đúng              Ý nghĩa
morden                                    modern                        hiện đại
nowdays                                  nowadays                    ngày nay
opinon                                     opinion                        ý kiến
phenomenen                            phenomenon                hiện tượng
beatiful                                    beautiful                      xinh đẹp
goverment                               government                 chính phủ
enviroment                              environment                môi trường
socity                                       society                         xã hội
techology                                technology                  công nghệ
Macdonald                              McDonald’s                tên chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh
 
2. Các danh từ không đếm được thường dùng
 
 • Information: thông tin           
 • Knowledge: kiến thức           
 • News: tin tức
 • Furniture: đồ đạc        
 • Equipment: thiết bị    
 • Homework: bài tập về nhà
 • Progress: sự tiến bộ    
 • Traffic: giao thông     
 • Advertising: hoạt động quảng cáo
 • Data: (từ này vốn là dạng số nhiều của từ datum nên không thể thêm -s nữa) dữ liệu3. Những từ đồng nghĩa thường dùng
 • People, the public, individuals, citizens (n):   nhiều người
   
 • the young, juveniles, youth (n): thanh niên
   
 • the old, the elderly, senior citizens, the aged  (n): người cao tuổi
   
 • workers, employees, staff, clerks (n): nhân viên
   
 • rival, competitor, opponent, adversary, contender (n): đối thủ
   
 • trait, feature, attribute, characteristic, quality (n): đặc điểm
   
 • outcome, result, consequence (n): kết quả
   
 • lack, shortage, insufficiency (n): sự thiếu hụt
   
 • benchmark, standard, criterion (n): tiêu chuẩn
   
 • great, enormous, considerable (adj):   nhiều, đáng kế
   
 • practical, feasible, workable, usable ( adj): thiết thực; khả thi
   
 • important, essential, crucial, critical, key, pivotal (adj): quan trọng
   
 • produce, generate, create, trigger, pose, engender (v): tạo ra
   
 • solve, resolve, settle, tackle, handle, deal with, cope with (v): giải quyết
   
 • use, utilize, employ, exploit, harness (v): sử dụng
   
 • support, sponsor, back up, subsidise, finance (v): hỗ trợ
   
 • improve, promote, enhance, strengthen, facilitate, boost (v): cải thiện, nâng cao
   
 • change, shift, alter, transform, convert (v): thay đổi
   
 • highlight, emphasise, underline, underscore, pay/draw attention to (v): nhấn mạnh
   
 • ignore, neglect, overlook, underestimate (v): không đê ý, bỏ qua

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111    

bài liên quan

bình luận