TỪ Trong Bài Viết IELTS Task 2 (Phần 2)

9/28/2015 5:31:01 PM
1361 lượt xem


4. Từ có nghĩa sâu sắc

Hãy nhớ rằng yêu cầu dành cho bài viết 6 điểm là: less common vocabulary. Như đã đề cập ở Chương 1, bài viết sẽ được điểm 5 nếu thí sinh chỉ dùng các từ đơn giản. Muốn đạt 6 điểm trở lên, bạn phải dùng các từ hàm chứa ý nghĩa sâu sắc (ít nhất là 2-3 từ trong một bài luận). Chẳng hạn, bạn hãy dùng từ dilemma thay từ problem. Lưu ý là tiếp đầu ngữ di- của từ dilemma mang nghĩa là hai, gấp đôi nên từ này chỉ thế tiến thoái lưỡng nan, tình trạng khó xử; rõ ràng ý nghĩa của nó sâu sắc và phức tạp hơn nhiều so với từ prob¬lem. Những từ như vậy xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí khoa học phổ thông ở phương Tây. Hãy học thuộc một số từ thuộc dạng này được liệt kê sau đây.

❖ Danh từ
 • Dilemma (n): tình thế tiến thoái lưỡng nan
 • Strategy (n): chiến lược
 • Infrastructure (n): cơ sở hạ tầng
 • Mindset (n): tư duy
 • Compromise (n): sự thỏa hiệp
 • Paradox (n): nghịch lý
 • Synergy (n): sự hợp lực
 • Inequality (n):             sự không bình đẳng
 • Hierarchy (n): đẳng cấp
 • Democracy (n): chê độ dân chủ
 

❖ Động từ
 • Collaborate (v): hợp tác
 • Manipulate (v): thao túng; điều khiển
 • Optimize (v): tôi ưu hóa
 • Withstand (v): chông chọi
 • Compensate (v): đền bù
 • Undermine (v): hủy hoại
 • Jeopardize (v): gây nguy hiểm
 • Deteriorate (v): xuống cấp
 • Impede (v): cản trở
 • Exaggerate (v): phóng đại
 

❖ Tính từ
 • Prosperous (adj): phồn vinh
 • Sustainable (adj): bền vững
 • Optimistic (adj): lạc quan
 • Potential (adj):            có tiềm năng
 • Inevitable (adj): không thể tránh được, một cach tất yếu
 • Sophisticated (adj): phức tạp
 • Plausible (adj): hợp lý
 • Detrimental (adj): có hại
 • Demanding (adj): đòi hỏi khắt khe
 • Overwhelming (adj): lớn lao/áp đảo
 

❖ Từ ghép (có dấu gạch nối)
 • win-win (adj): đôi bên cùng có lợi
 • cost-effective (adj): có sinh lợi, hiệu quả kinh tê
 • eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường
 • multi-cultural (adj): đa văn hóa
 • eye-catching (adj): bắt mắt
 • market-oriented / orientated (adj): hướng đến thị trường
 • thought-provoking (adj): gợi suy tư
 • state-of-the-art            (adj): tiên tiến nhất
 • know-how (adj): bí quyết
 • self-esteem (adj): lòng tự trọng

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111     

bài liên quan

bình luận