TỪ Trong Bài Viết IELTS Task 2 (Phần 3)

9/28/2015 5:34:31 PM
1668 lượt xem


5. Danh từ được dùng làm động từ

Trong tiếng Anh có rất nhiều danh từ được dùng làm động từ. Khi được dùng để diễn tả hành động, các danh từ này vừa chuyển tải chính xác thông tin mà người nói muốn truyền đạt vừa giúp câu trở nên sinh động, giàu hình ảnh, gây được ấn tượng mạnh với ngưòi đọc. Hãy tham khảo các ví dụ sau.
 • Harbor (n): bến cảng – (v):suy nghĩ, cảm xúc...
We should not harbour prejudice or suspicion to cultures we do not understand.
 • Pool (n): vũng (nước) – (v): góp chung         
Only by pooling their resources can governments hope         to overcome global warming.  ;
 • Mirror (n): gương – (v): phản ánh    
Many of today’s social problems are not        new but mirror similar dilemmas from the p
 • Mask (n): mặt nạ - (v): che giấu
High test scores mask many students’ inability to communicate effectively in        a second language.
 • Hinge (n): bản lề (cửa) – (v): phụ thuộc vào  
Humanity’s ability to achieve international peace hinges on our       ability to find common ground.
 • Bridge (n): cây cầu – (v): thu hẹp      
Governments must improve social welfare in order to bridge the gap between the rich and the poor.        
 • Shape (n): hình dạng – (v): định hướng
University education should shape the mind and broaden horizons.
 • Tailor (n): thợ may – (v): tìm ra
Each country needs to tailor a solution which meets their own particular situation.
 • Harness (n): bộ yên cương – (v): sử dụng
By harnessing solar and wind energy, we can help our societies become more “green”.
 • Curb (n): sự hạn chế - (v): hạn chế
In order to curb students’ appetite for computer games, parents and schools should come up with healthy alternatives.
 

6. Từ Latin
Bạn có thể dùng một vài từ Latin trong bài viết để thể hiện trình độ tiếng Anh của mình. Nhưng hãy nhớ rằng việc này có thể giúp bạn lấy thêm điểm mà củng có thể khiến bạn bị mất điểm. Nếu bài viết của bạn sâu sắc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát thì việc thêm một vài từ Latin củng giống như thêm hoa cho gấm, làm tăng giá trị của bài luận. Nhưng nếu bạn viết quá kém, câu văn rối rắm khiến giám khảo phải vắt óc suy nghĩ mới hiểu nổi bài viết của bạn thì việc sử dụng từ Latin chỉ chứng tỏ bạn học từ một cách máy móc.
Vì vậy, bạn hãy tự đánh giá trình độ của mình trước khi quyết định học hay bỏ qua nội dung dưới đây.
 • vice versa (adv): ngược lại
Language influences culture and vice versa.
 • per se (adv): thực chất           
That does not mean that watching television, per se, is problematic.
 • de facto (adj): trên thực tế
English is the de facto international language, and people with good English skills can communicate with the world.
 • status quo (n): hiện trạng
Less industrious people are merely content with the status quo.      
 • per capita (adj): theo đầu người
Increased per capita income created for many families the option of living in a rural area and working in a city.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111     

bài liên quan

bình luận