Women's Technology Program at MIT

9/24/2015 9:26:50 AM
1581 lượt xem

The MIT Women's Technology Program (WTP) is a rigorous four-week summer academic and residential experience where female high school students explore engineering through hands-on classes, labs, and team-based projects.


DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111 

bài liên quan

bình luận