Hopeco Debate

8/19/2015 5:20:45 PM
5550 lượt xem
Ngoài những bài học trên lớp những buổi tranh luận như thế này thường xuyên diễn ra, thu hút được rất nhiều học viên tham gia.Tại đây, giảng viên sẽ đưa ra nhiều đề tài khác nhau, các học viên sẽ cùng tranh luận với nhau để bảo vệ quan điểm của mình. 

bài liên quan

bình luận